W Środowiskowym Domu Samopomocy „Szansa” rozpoczęły się pierwsze zajęcia metodą Snoezelen. Udało nam się stworzyć prawdziwą krainę polisensoryczną. Sala dostarczyła podopiecznym różnorodnych bodźców kontrolowanych przez terapeutę. Tutaj nic nie dzieje się  przypadkowo, każdy najmniejszy element wyposażenia tworzy niezwykle atrakcyjną i przyjemną ucztę dla zmysłów. Podczas pierwszych zajęć uzyskaliśmy pełną  relaksację i wyciszenie. Snoezelen to jedyna w swoim rodzaju szansa prawdziwej odmiany, zwłaszcza dla osób ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością  intelektualną, które  najczęściej spędzają kolejne dni w zawsze tych samych miejscach, pomieszczeniach i  otoczeniu….

Tekst i foto: Emilia Zawada – terapeuta ŚDS