Gminny Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Sianowie informuje mieszkańców Gminy Sianów o możliwości składania wniosków do Programu Aktywny Samorząd 2019.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 94 71-40-222/223 lub na stronach: www.pcpr.powiat.koszalin.pl

www.pfron.org.pl

www.gov.pl/web/rodzina/147-mln-zl-na-likwidacje-barier-komunikacyjnych

Program przewiduje pomoc na dofinansowanie:

– w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

– uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją ruchu oraz z dysfunkcją słuchu (nowość),

– do prawa jazdy innego niż kategoria „B”,

– zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym i utrzymania jego sprawności technicznej,

– zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

– oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,

– zakup protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne oraz w wsparcie finansowe w utrzymaniu sprawności technicznej tej protezy,

– w utrzymaniu aktywności zawodowej dla osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które mogą starać się o dofinansowanie kosztów opieki nad osobą zależną, czyli dzieckiem przebywającym w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką.0

Uprawnione osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o pomoc w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 75-620 Koszalin, ul. Racławicka 13 (pokój 222 lub 223)

w terminach:

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:
– Moduł II semestr letni – od 7 marca do 30 marca 2019 r.
– Moduł II semestr zimowy – od 2 września do 10 października 2019 r.
– Moduł I – od 20 maja do 31 sierpnia 2019 r.

Tekst: Monika Grzywacz-Żukowska