Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/195/2020 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 11 grudnia 2020r. i uchwałą nr XXXIV/231/2021r. z 31 marca 2021r. na terenie Gminy Sianów tworzy się cztery placówki wsparcia dziennego (Sianów ul. Słowackiego 12, Węgorzewo Koszalińskie, Karnieszewice, Skibno). Placówki te funkcjonują w ramach struktury organizacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i rozpoczynają swoją działalność od miesiąca czerwca 2021r. Zespołem wychowawców (p.Renata Grosiak, p. Alicja Andrzejczyk, p. Joanna Ludwicka, p. Monika Snochowska) kieruje p. Natalia Litwin. Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Dzieciak”(współfinansowany ze środków UE, RPOWZ) i projektu socjalnego „Dzieciak w rodzinie” finansowanego ze środków własnych gminy z tzw. ”kapslowego”.
Już teraz zapraszamy dzieci i młodzież ( 7-18 lat) do placówek, które proponują bardzo ciekawe formy spędzania czasu wolnego. Kontakt w sprawie rekrutacji: 94 30 670 37; e-m: n.litwin@mgops.sianow.pl.

Tekst: Robert Suszczak kierownik Działu Aktywizacji i Integracji Społecznej