Z radością informujemy, że prawie wszystkie placówki wsparcia dziennego w Sianowie wznowiły działalność. Zarówno domownicy Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” jak i Dziennego Domu Senior + licznie przybyli na pierwsze zajęcia do placówek. Oczywiście wszyscy przestrzegamy obostrzeń w codziennym funkcjonowaniu (mycie rąk, dezynfekcja, konieczny dystans społeczny). Dużym ułatwieniem w codziennej pracy personelu placówek są przyłbice, którymi opiekunki i terapeutki mogą zastąpić maseczki. Sprzęt ten został nam podarowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie. Nad prawidłowością w funkcjonowaniu placówek zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej czuwają „Szefowe” placówek – Pani Katarzyna Gawienowska w Dziennym Domu Senior + oraz Pani Regina Banasiak w Środowiskowym Domu Samopomocy „Szansa”. Do wznowienia działalności przygotowuje się także Klub Integracji Społecznej i Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci w formie Pracy Podwórkowej, którymi od 01 czerwca 2020r. będzie kierował Pan Robert Suszczak.

Tekst i foto: Elżbieta Ałtyn kierownik MGOPS/ŚDS

senior