W załączeniu aktualny plan pracy Placówek Wsparcia Dziennego: