Na dzisiejszych zajęciach w DDS+ Magnolia i PWD w Sianowie została zorganizowana zabawa w podchody. Zabawa ta ma mnóstwo zalet i sprawiła wszystkim wielką frajdę. Drużyna dzieci uciekła, zostawiając po sobie ślady. Znakiem była narysowana strzałka, która pokazywała kierunek pogoni i nakierowała seniorów na zadania, które musieli wykonać.
Wygrała drużyna tropiąca-seniorów. Wykonała ona wszystkie zadania po drodze i udało jej się w określonym czasie odnaleźć uciekinierów. Gra skłania do aktywności fizycznej, rozwija spryt, spostrzegawczość, pomysłowość i umiejętność logicznego myślenia. Przede wszystkim daje jednak okazję do wspaniałej zabawy na łonie natury i podejmowania zdrowej rywalizacji.

Tekst i foto: Alicja Andrzejczyk, Renata Grosiak