Okres zimy, to także trudna próba przetrwania dla bezdomnych zwierząt. Większość z nich to ofiary bezmyślności i bezduszności ludzi. Na szczęście są wśród nas osoby, które w szczególny sposób opiekują się „bezdomniakami”. To właśnie w ramach zimowej okazji wsparcia tych wolontariuszek pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” zorganizowali zbiórkę karmy dla bezdomnych kotów. Pamiętajmy, że zwierzęta to ssaki, odczuwają ból, chłód, głód, pragnienie i strach podobnie jak ludzie ale w odróżnieniu od nas nie mogą same zaradzić tym problemom.

Tekst i foto: E.Ałtyn kierownik MGOPS/ŚDS