Nadchodzący okres niskich temperatur jest szczególnie trudny dla osób znajdujących się w kryzysie bezdomności. W tym czasie pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej ze szczególną uwagą monitorują pustostany, ogródki działkowe oraz wszystkie miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne. Poza sprawdzeniem bezpieczeństwa tych osób oferują także wsparcie w postaci koców, ciepłej odzieży i obuwia, informują o miejscach, w których można otrzymać ciepły posiłek, tymczasowe miejsce schronienia, wsparcie materialne czy pomoc medyczną.
Warto w tym miejscu wskazać placówki i instytucje działające na rzecz osób w kryzysie bezdomności, do których można zgłaszać potrzebę wsparcia osobom bezdomnym:

Straż Miejska w Sianowie , ul. Łużycka 27, tel. 94 31 71 586, 94 31 71 587

Posterunek Policji w Sianowie, ul.Łużycka 27 , telefon alarmowy 112

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie 76-004 Sianów ul. Słowackiego 3A, tel: 94 30 670 37/32 – „Jadłodzielnia” w której znajduje się min. ciepła zupa od poniedziałku do piątku.
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, ul. Mieszka I 16 w Koszalinie
Kontakt: 94 341 92 69 (biuro), opiekun dyżurny (całodobowo): 94 318 56 21.

Stowarzyszenie Dom Miłosierdzia, al. Monte Cassino 7 Koszalina
Kontakt: 660 539 514

Centrum Charytatywno – Opiekuńcze pw. św. Jadwigi CARITAS w Koszalinie ul. Franciszkańska 1

Dom Samotnej Matki „Dar Życia” Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej Koszalin ul. Wojska Polskiego 13 Kontakt: 516 840 090

 

Tekst i foto: zespół MGOPS