Osoby niepełnosprawne, które na skutek epidemii nie mogą korzystać z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej, mogą liczyć na dofinansowania kosztów opieki w warunkach domowych. – To wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie – wskazuje minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do lektury na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/pomoc-dla-osob-niepelnosprawnych-w-dobie-koronawirusa

tekst: Elżbieta Ałtyn kierownik MGOPS