W związku z trwającą epidemią w szczególnej dyscyplinie sanitarnej funkcjonują placówki wsparcia dziennego prowadzone przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie. Obostrzenia dotyczą przede wszystkim utrzymania w reżimie sanitarnym wszystkich powierzchni (stołów, krzeseł, podłóg, klamek itp.) oraz stosowania środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, przyłbice, płyny do dezynfekcji rąk itp.). Większość materiałów służących utrzymaniu odpowiedniego poziomu sanitarnego placówki otrzymały ze środków własnych MGOPS oraz zarządzania kryzysowego Gminy Sianów. Dodatkowa pomoc dla placówek wsparcia dziennego (Dzienny Dom Senior+, Klub Senior+, Klub Integracji Społecznej) dotarła także od Wojewody Zachodniopomorskiego, który 3 czerwca 2020r. przekazał nam: 400 maseczek, 25 litrów płynów dezynfekujących i 2 op. rękawiczek. Wszystkim, którzy wspierają nas w tym trudnym czasie Seniorzy i personel placówek serdecznie dziękują.

Tekst: Katarzyna Gawieniowska

senior