Jeśli widzisz osobę potrzebującą pomocy powiedz Jej gdzie może otrzymać  pomoc lub zgłoś dzwoniąc do:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie

Ul. Słowackiego 3a

Tel. 94 3185 512

 

Straż Miejska w Sianowie

Tel. 94 3171 587

Nagłe przypadki tel: 664 432 448, 664 432 449 (w godz. 15-17)

 

Policja

Tel. 94 3429 676

Schronisko dla Osób Bezdomnych w Koszalinie ul. Mieszka I 16

tel. (94)341-92-69 lub (94)316-58-21

 

Bezpłatna całodobowa infolinia

Tel. 800 170 010

Tekst: Beata Kowal st.pracownik socjalny MGOPS Sianów