Rada Okręgowa Izby Radców Prawnych w Koszalinie przystąpiła do świadczenia pomocy prawnej pro bono dla Uchodźców z Ukrainy. Każdy obywatel tego kraju, który szuka schronienia w Polsce może liczyć na profesjonalne wsparcie ze strony radców prawnych. Już teraz publikujemy listę 44 radców prawnych gotowych do udzielania pomocy prawnej pro bono. Dodatkowo przedstawiamy informację prawną dla obywateli Ukrainy, którzy poszukują możliwości pobytu w Polsce (stan prawny na dzień 27 lutego 2022r.). Dla ułatwienia informację przedstawiamy z języku polskim i ukraińskim. Informacja została przygotowana w oparciu materiał udostępniony przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Koszalinie.

Tekst: Beata Kowal główny specjalista pracy socjalnej MGOPS


Районна рада Палати юрисконсультів у Кошаліні почала надавати безоплатну правову допомогу біженцям з України. Кожен громадянин цієї країни, який шукає притулку в Польщі, може розраховувати на професійну підтримку юрисконсультів.

Ми публікуємо список із 44 адвокатів, готових надати безоплатну юридичну допомогу. Крім того, ми представляємо правову інформацію для громадян України, які шукають можливість залишитися в Польщі (правовий статус станом на 27 лютого 2022 року). Для вашої зручності інформація представлена польською та українською мовами. Інформація підготовлена на основі матеріалів, наданих районною палатою юрисконсультів у Кошаліні.

Текст: Беата Ковал, головний спеціаліст соціальної допомоги MGOPS