Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie po raz kolejny podjął współpracę z Oddziałem Rejonowym PCK w Koszalinie w zakresie bezpośredniej dystrybucji żywności w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021. W związku z powyższym rozpoczynamy wydawanie skierowań dla osób i rodzin o najniższych dochodach po odbiór żywności do siedziby PCK. Kryteria dochodowe uprawniające do skorzystania z tej formy pomocy wynoszą: 1.707,20 dla osoby samotnie gospodarującej i 1.320,00 w przypadku osoby w rodzinie.
Skierowania można odbierać w siedzibie MGOPS (Sianów ul. Słowackiego 3a tel. 94 30 670 37). Okienko podawcze pracownika pierwszego kontaktu czynne: pn-śr. 7:00-15:00; czw. 7:00-16:00; pt. 7:00-14:00.

Tekst: Marta Łukawska Inspektor Działu Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny MGOPS w Sianowie.

 


 

Муніципальний і Комунальний Центр Соціального Забезпечення в Сянoві, знову розпочав співпрацю з Регіональним відділенням Польського Червоного Хреста в Кошаліні у сфері прямого розподілу продуктів харчування в рамках підпрограми 2021 Оперативної Програми «Продовольча допомогa 2014-2020’’. Тому ми починаємо видавати направлення для людей та сімей
з найнижчими доходами для отримання їжі в штаб-квартирі Польського Червоного Хреста. Критерії доходу, що дають право на використання цієї форми допомоги: 1707.20 злотих для самотньої особи, яка веде домашнє господарство і 1320.00 злотих для особи в сім’ї.

Рекомендації можна отримати в офісі MGOPS за адресою Sianów ul. Słowackiego 3a,

тел. 94 30 670 37 від понеділку до середи 7:00-15:00, четвер 7:00-16:00, пятниця 7:00-14:00.

Текст: Марта Лукавська, Інспектор Відділу Охорони та Підтримки Сім’ї MGOPS у Сянові.