MGOPS w Sianowie informuje, iż na podstawie uchwały nr XLII/292/2021 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sianów,  od miesiąca stycznia 2022 roku MGOPS będzie zajmował się ustalaniem prawa do zasiłków szkolnych i stypendiów szkolnych. MGOPS przejął również do realizacji decyzje wydane przez Zespół Administracyjnej Obsługi Oświaty w Sianowie na rok szkolny 2021/2022 .

W związku ze zmianą z dniem 3 stycznia 2022 r. administratora danych osobowych następujących czynności przetwarzania: przyznawanie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, zawartych w rejestrze czynności przetwarzania (Zespołu Administracyjnej Obsługi Oświaty w Sianowie, ul. Bolesława Chrobrego 4, 76-004 Sianów) informujemy, iż klauzula informacyjna, zgodnie z artykułem 14 RODO znajduje się pod linkiem: https://bip-v1-files.idcom-web.pl/sites/47228/cms/szablony/12639/pliki/rodo__stypendia__bip.pdf