W związku z realizacją zadań określonych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 zamieszamy listę instytucji, które udzielają poradnictwa i pomocy na terenie powiatu koszalińskiego, opublikowaną w „Informatorze zawierającym dane teleadresowe instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie” oraz dla osób doznających przemocy.

Tekst: zespół MGOPS.