W ramach Sianowskiego Klubu Integracji Społecznej rozpoczynamy długo oczekiwane poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne i pedagogiczne). Dyżury realizowane będą w Sianowie ul. Armii Polskiej 33 (mały budynek w obrębie Dziennego Domu Seniora).

Prawnik – wtorek (godz. 7:00 – 11:00);

Psycholog – środa (godz. 13:00 – 15:00);

Pedagog – piątek (godz. 14:00 – 16:00);

Pierwszeństwo w dostępie do poradnictwa prawnego zachowują uczestnicy projektu, o którym więcej informacji na stronie: www.mgops.sianow.pl w zakładce „Projekty”.  Rejestrację osób, które chciałyby skorzystać z bezpłatnych porad prawnych prowadzi w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej p. Alicja Andrzejczyk tel. 94 30-670-51 (a.andrzejczyk@mgops.sianow.pl).

Tekst: Robert Suszczak kierownik działu Aktywizacji i Integracji Społecznej MGOPS