Omówienie najważniejszych problemów związanych z występowaniem przemocy domowej, to główny temat spotkania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, które odbyło się 30 czerwca 2022 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie. Rosnące zagrożenie uzależnieniami, długotrwała izolacja spowodowana koronawirusem, nieporozumienia wśród najbliższych, to najczęściej wstęp do zjawiska przemocy w rodzinie. W spotkaniu zespołu udział wzięli przedstawiciele policji, służby zdrowia, pomocy społecznej, sądu i Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.

Tekst i foto: zespół MGOPS