Trwający od dwóch tygodni koszmar wojny w Ukrainie spowodował napływ Uchodźców także na teren Miasta i Gminy Sianów. To właśnie tu swoje domy dla kobiet i dzieci otworzyli nasi mieszkańcy. W większości samodzielnie radzą sobie z utrzymaniem „Gości”, jednak niektórzy proszą o wsparcie rzeczowe w formie krótko i długotrwałej żywności oraz środków do higieny osobistej. W ich imieniu prosimy o pomoc, którą można przekazać za pośrednictwem Sianowskiej Fundacji Jesteśmy Razem i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie. Wszystkie osoby zainteresowane udzieleniem pomocy informujemy, że koordynatorami tego zadania są: Fundacja Jesteśmy Razem i Alicja Andrzejczyk tel. (94) 94 30 67 051 i (94) 94 30 67 032 (w godzinach pracy Ośrodka) MGOPS w Sianowie.

Tekst: Alicja Andrzejczyk – konsultant SKIS/MGOPS w Sianowie