Osoby niepełnosprawne, Seniorzy z Dziennego Domu Senior+ , uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koszalinie oraz uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy „SZANSA” wspaniale bawili się podczas imprezy integracyjnej pn. „Powitanie Lata”, która odbyła się 27 czerwca 2019r. na terenie Centrum Rekreacyjno-Rehablitacyjnego „FALA 1” w Łazach. Organizatorzy spotkania zapewnili wiele atrakcji min. wspólne śpiewanie, tańce integracyjne, udział w konkurencjach sportowych i grach towarzyskich. Uczestnicy konkursów otrzymali okolicznościowe medale i atrakcyjne nagrody. Zgodnie z tradycją i pomimo chłodnego wiatru puszczano wianki na morze symbolizujące zwyczaje „Nocy Świętojańskiej”. W tegorocznym spotkaniu wzięło udział 118 osób. Impreza została zorganizowana dzięki dofinansowaniu ze środków Projektu „Równość szans w Gminie Sianów”, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Gminnego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Więcej informacji na stronie www.mgops.sianow.pl

Tekst: Regina Banasiak
Zdjęcia: Magdalena Daniel