Realizując założenia programu wdrażanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zespół pracowników Działu Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny MGOPS w Sianowie uczestniczy w cyklu szkoleń skierowanych na doskonalenie umiejętności w zakresie angażowania się w czystą pracę socjalną w oddzieleniu od wsparcia finansowego. Tym razem 30 września zespół brał udział w warsztatach z zakresu wzmacniania roli pracy socjalnej w pracy służb pomocy społecznej. Warsztaty szkoleniowe odbyły się w ramach projektu „Gotowi na zmiany”.

Tekst i foto: Robert Suszczak koordynator projektu