Projekt „Równość szans w Gminie Sianów” to obok integracji także zadania związane z aktywizacją zawodową. Od roku trwają cykliczne kursy, szkolenia i staże zawodowe. Część uczestników z powodzeniem zakończyło udział w projekcie z rozpoczęło pracę zawodową i staże zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami. Aktualnie do egzaminów przystępują uczestniczki kursu prawa jazdy kat.B, a zespół projektowy przystępuje do ostatniego etapu naboru kursantów w zawodzie – elektryk do 1 KW.

Tekst: Robert Suszczak MGOPS Sianów

Foto: Wojciech Materka GZK Sianów