Dzięki współpracy MGOPS w Sianowie i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 19 marca w siedzibie Działu Świadczeń przez cały dzień dyżur pełnili pracownicy ZUS Koszalin. To dzięki tej akcji 28 kobiet z Ukrainy skorzystało z narzędzia PUE ZUS (Platforma Usług Elektronicznych) i skutecznie aplikowało o świadczenie wychowawcze 500+ dla 60 dzieci. Kolejny dyżur przewidziany jest jeszcze w miesiącu marcu, o czym zainteresowani zostaną powiadomieni komunikatem na stronie www.sianow.pl i www.mgops.sianow.pl

Tekst: zespół MGOPS