Mimo trwającego stanu epidemii Sianowski Klub Integracji Społecznej realizuje zaplanowane w harmonogramie kolejne działania. Zespół projektowy wyłonił już pierwszych uczestników, zaktualizował listę rezerwową osób oczekujących na włączenie do projektu. Trwają prace nad dokumentacją techniczną, a 20 maja komisja powołana przez kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozpoczęła ocenę ofert między innymi na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu audio/video, który będzie udostępniony mieszkańcom, zainteresowanym wsparciem proponowanym przez SKIS. O postępach w realizacji całego przedsięwzięcia będziemy informować na stronie: www.mgops.sianow.pl

Tekst i foto: Robert Suszczak koordynator projektu