Od godz.9:00 w siedzibie Sianowskiego Klubu Integracji Społecznej panuje wyjątkowa atmosfera. Słychać na przemian język polski, ukraiński i angielski. Właśnie rozpoczynamy rekrutację Uchodźców z Ukrainy do zajęć praktycznej nauki języka polskiego. Dzisiejsze zadanie – poprawnie wypełnić druk o nadanie numeru pesel. Uzyskanie tego numeru pozwoli na załatwienie kolejnych spraw związanych z dostępem do środków finansowych i rynku pracy. Samorząd Gminy Sianów aktywnie włącza się w akcję pomocy, której odbiorcami są przede wszystkim kobiety z małymi dziećmi.

Wszystkich potrzebujących wsparcia informujemy, że w MGOPS w Sianowie ul. Słowackiego 3a, został uruchomiony Punkt Informacyjny, który  pracuje: poniedziałek – środa 7:00-15:00; czwartek 7:00 – 16:00; piątek 7:00–14:00;tel. Koordynatorem ds. kontaktów pomocy  dla Uchodźców z terenu Ukrainy jest główny specjalista pracy socjalnej – Beata Kowal e-m: b.kowal@mgops.sianow.pl tel. (94) 30-670-32  Dodatkowo dyżur telefoniczny (94) 30-670-51  pełni konsultant Sianowskiego Klubu Integracji Społecznej –  Alicja Andrzejczyk.   W sprawie świadczeń rodzinnych informacji udziela starszy inspektor Maria Ozimek-Muż  tel. (94) 30-670-38;  Adres e-m: ukraina@sianow.pl i mgops@sianow.pl

Tekst: zespół MGOPS