W Placówce Wsparcia Dziennego w Sianowie odbyły się warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień pn. „Współczesna scena narkotykowa – Myślę więc jestem”. Przeprowadzone zajęcia miały na celu edukowanie podnoszące świadomość wychowanków na temat zagrożeń i niebezpieczeństw jakie wiąże ze sobą zażywanie środków odurzających. Warsztaty rozpoczęły się zabawami ruchowymi, które miały na celu przybliżyć dzieciom tematykę emocji i przemocy. Następnie podzielono dzieci na grupy. Każda grupa wykonała plakat, który ukazywał negatywny wpływ alkoholu na postępowanie i zdrowie człowieka. Kolejno każdy z wychowanków wykonał swoje własne puzzle – dzieci malowały swój problem, a następnie dzieliły kartkę papieru na kawałki. Im mniej kawałków, tym mniej problemów, które łatwiej rozwiązać. Podopieczni bardzo szybko dostrzegli, że im więcej kawałków – tym ciężej jest z powrotem złożyć obrazek w całość. Podczas zajęć „Świetliki” rysowały również złe i dobre duszki, które ukazywały jak należy postępować. Warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień to nie tylko prace na papierze, to przede wszystkim rozmowa z prowadzącym, który przekazał dzieciom mnóstwo wiedzy o zagrożeniach i niebezpieczeństwach jakie niesie za sobą stosowanie przemocy i zażywanie środków odurzających. Na zajęciach przypominano również, że pomóc dziecku może nie tylko policjant, strażak, lekarz czy nauczyciel ale każdy z nas. Nie bójmy się prosić o pomoc!
Zajęcia w Placówce Wsparcia Dziennego w Sianowie są realizowane w ramach projektu „Dzieciak”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Tekst: Natalia Litwin
Zdjęcia: Alicja Andrzejczyk