Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 realizowanym w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 informuje, że Gmina Sianów ubiega się o środki w ramach w/w programu. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w
zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy oraz poprawa bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.
Program będzie realizowany do końca grudnia 2022r.