Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszej społeczności lokalnej Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie rozpoczął współpracę z Oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Koszalinie w zakresie wsparcia osób i rodzin najbardziej potrzebujących, poprzez udzielenie im nieodpłatnej i pełnowartościowej pomocy żywnościowej. Już wkrótce Dział Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny MGOPS w Sianowie będzie wydawał skierowania do PCK w Koszalinie. O terminach i kryteriach dostępu do nieodpłatnej pomocy żywnościowej będziemy informowani na stronie: www.mgops.sianow.pl .

Tekst: Elżbieta Ałtyn z-ca kierownika MGOPS