Centrum opiekuńczo-mieszkalne

Centrum opiekuńczo-mieszkalne2024-02-07T09:47:35+02:00

Informacje

Budynek tworzonego Centrum znajduje się w Sierakowie Sławieńskim na działce należącej do gminy Sianów o powierzchni ok 8200m2. Budynek i teren działki stanowi własność Gminy Sianów. Ośrodek powstanie w wyniku zagospodarowania starego, nieużywanego budynku po szkole i nastąpi zmiana jego przeznaczenia.

W budynku będzie miejsce dla 16 osób z przeznaczeniem na pobyt całodobowy, w tym 2 pokoje dwuosobowe o powierzchni ok. 30 m2 oraz 12 pokoi jednoosobowych o powierzchni od 15,5 m2 do 20,3 m2.

Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Sierakowie Sławieńskim będzie przeznaczone dla niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Sianów, którzy z bardzo różnych przyczyn nie mogą już przebywać w swoich dotychczasowych mieszkaniach. Podstawową przesłanką uzasadniającą wydanie decyzji kierującej do Centrum będzie niepełnosprawność w stopniu znacznym i brak możliwości zapewnienia tej osobie  całodobowej opieki w miejscu zamieszkania.

Zadanie realizowane jest w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” i objęte jest dofinansowaniem ze środków z Funduszu Solidarnościowego.

Przejdź do góry