g860

dobra opieka logo

I Moduł Dobra Opieka dedykowany jest jednostkom samorządu terytorialnego i podległym im jednostkom, firmom opiekuńczym w celu zarządzania usługami opiekuńczymi na swoim terenie oraz rodzinom osób zależnych do monitoringu udzielanej pomocy.

Dobra Opieka pozwala koordynatorom między innymi: planować pracę opiekunom na podstawie wydanych decyzji dla podopiecznych, edytować przydzielone zadania, uwzględniając dyspozycyjność opiekunów, monitorować i weryfikować pracę opiekunów.
Opiekunowie, dzięki aplikacji mają podgląd w swoim telefonie do swoich zadań na dany dzień. Zaplanowana w sposób intuicyjny aplikacja pokazuje, co?, u kogo?, gdzie? i kiedy?
mają do wykonania. Zrealizowanie zadania potwierdzają jednym kliknięciem w telefonie. Mogą szybko przywołać wsparcie wraz z podaniem bieżącej lokalizacji.

Moduł dedykowany podmiotom koordynującym pracę w usługach społecznych w swoim regionie.
Składa się z 3 elementów:

  • Panel zarządzania koordynatora dla każdego urządzenia z przeglądarką internetową
  • Zintegrowana z panelem koordynatora  aplikacja dla opiekunów i innych pracowników działających w terenie.  Aplikacja oparta jest o środowisko Android (do pobrania bezpłatnie ze sklepu Google Play).
  • Mobilne urządzenia (smartwatch/opaski) monitorujące wybrane parametry życiowe i lokalizację użytkownika z możliwością wywołania alarmu samodzielnie lub automatycznie.

 Rozwiązania wdrożone w czasie pandemii:

  • Stacje mobilne do pomiaru termometr weryfikujący temperaturę osób wchodzących do budynku/pomieszczeń,
  • historia wejść pracowników oraz gości ze wskazaniem zmierzonej temperatury,
  • czytnik kodów QR rozpoznający osoby go używające.

dobry sygnal

Dobry Sygnał ‒ czuj się bezpiecznie

Każdy użytkownik, który pobierze ze sklepu Google Play aplikację Dobry Sygnał na swój telefon, może sam zdefiniować sześć numerów telefonów do osób/instytucji, do których błyskawicznie wysyłany jest sygnał alarmujący potrzebę pomocy, wraz ze wskazówkami dojazdu do lokalizacji osoby wzywającej wsparcie.

  • Pobierz ze sklepu Google Play aplikację Dobry Sygnał (działa tylko na systemie Android)
  • Zdefiniuj 6 osób, które chcesz zaalarmować
  • Wybrane przez Ciebie osoby błyskawicznie otrzymują wiadomość tekstową o potrzebie pomocy wraz z Twoją lokalizacją. Do pierwszej osoby wykonywane jest połączenie telefoniczne.

POBIERZ APLIKACJĘ