Korpus Wsparcia Seniorów

Korpus Wsparcia Seniorów2023-05-17T09:36:50+02:00
flaga godlo

Aktualności

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Program będzie realizowany w terminie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Cele programu
1. Zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary.
2. Poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Zadania

  1. W ramach Modułu I realizowane jest wsparcie społeczne poprzez uruchomienie wolontariatu w zakresie wspólnego spędzania czasu z seniorami, w szczególności samotnie zamieszkującymi (np. spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupów, pomoc seniorom przebywającym na kwarantannie itp.).
  2. W ramach Modułu II istnieje możliwość poprawy samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, która jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Mechanizm udzielania pomocy w ramach programu:
Krok 1. Senior, decydując się na skorzystanie z pomocy przez wybór formy wsparcia określonej w programie, zgłasza się przez ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 lub bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej.
Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania seniora, ośrodka pomocy społecznej.
Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej ustala z seniorem zakres wsparcia oraz termin pierwszej wizyty w miejscu zamieszkania w celu zweryfikowania zgłoszonej potrzeby.
Krok 4. Pracownik ośrodka pomocy społecznej po odbytej wizycie, określi szczegółowy zakres i terminy świadczenia usługi wsparcia.

Do pobrania

Program składa się z dwóch części, tzw. modułów:

  • Moduł I – angażujący do jego realizacji wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.
  • Moduł II – wspierający gminy w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. opieki na odległość mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych. To opaski bezpieczeństwa dla seniorów.

Termin realizacji

Program będzie realizowany od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Podstawa realizacji programu

Do pobrania

  • Zarządzenie nr 8/2023 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie z dnia 10.02.2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Sianów- edycja 2023” oraz wzoru wniosku o udzielenie wsparcia w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Sianów – edycja 2023 – pobierz (pdf)
  • Regulamin realizacji program osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Sianów- edycja 2023” – pobierz (pdf)
  • Wzór wniosku o udzielenie wsparcia w ramach programu – pobierz (pdf) i pobierz (docx)
  • Formularz zgłoszeniowy wolontariusza – pobierz (pdf) i pobierz (docx)
  • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – pobierz (pdf)
Przejdź do góry