Opieka 75+2021-05-03T12:06:37+02:00

Project Description

75 1611646063
Oficjalna strona projektu

Aktualności

O projekcie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie realizuje Program „Opieka 75+”.

Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych dla osób, które ukończyły 75 lat, są osobami samotnymi, samotnie gospodarującymi, a także dla tych, którzy pozostają w rodzinie.
Program jest skierowany dla osób, które ukończyły 75 rok życia i mają potrzebę skorzystania z pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, realizowanych przez MGOPS (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych).

Warunkiem skorzystania z bezpłatnych godzin usług opiekuńczych jest:

– wiek 75+

– dochód nieprzekraczający 250% kryterium dochodowego, określony w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, to jest:

  • 1.752,50 zł osoba samotnie gospodarująca
  • 1.320,00 zł osoba gospodarująca w rodzinie.
Przejdź do góry