Opieka wytchnieniowa – edycja 20212022-08-08T07:45:35+02:00

Opieka wytchnieniowa – edycja 2021

loga

Aktualności

 

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

O projekcie

Gmina Sianów przystąpiła po raz kolejny do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021. Program na terenie Gminy realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie. Już od poniedziałku 15 marca mieszkańcy Gminy Sianów, którzy na stałe opiekują się niepełnosprawnymi członkami rodziny mogą składać wnioski o świadczenie usług opieki wytchnieniowej.

Wnioskodawca zamierza skierować wsparcie do rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad 25 osobami z niepełnosprawnością:
– dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
– osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub/ równoległym.
Pierwszeństwo w dostępie do usługi mają osoby legitymujące się wypełnioną kartą pomiaru niezależności funkcjonalnej (Skala FIM)  Realizowane działania w postaci usług opieki wytchnieniowej  będą polegały na czasowym odciążeniu osób uprawnionych w celu zapewnienia im czasu na odpoczynek, regenerację, skorzystanie z różnych form poradnictwa specjalistycznego np. psychologicznego.
W ramach programu finansowane będą koszty wynagrodzeń personelu świadczącego opiekę wytchnieniową, koszty zakupu środków higienicznych i środków ochrony osobistej.
Zadanie obejmuje zapewnienie w miejscu zamieszkania opieki wytchnieniowej przyznawanej po rozpatrzeniu Karty zgłoszenia.
Opieka wytchnieniowa będzie przyznawana w wymiarze nieprzekraczającym 240 godzin przy maksymalnej dziennej długości świadczenia usług w wymiarze 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej.
Uczestnicy nie będą ponosić odpłatności za przyznane w ramach Programu usługi.
plakat opieka 2021
Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Przejdź do góry