W dniu 29.10.2021r. członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie oraz Funkcjonariusze Policji w Sianowie uczestniczyli w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. Procedura Niebieskiej Karty krok po kroku. Szkolenie prowadzone było w trybie online przez certyfikowanego specjalistę w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych, specjalistę z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Omówione zostały psychologiczne, społeczne i prawne aspekty przemocy w rodzinie, z uwzględnieniem nowelizacji przepisów dotyczących min. ochrony danych osobowych, możliwość wydania przez Policję nakazu opuszczenia miejsca zamieszkania dla osoby stosującej przemoc.

Ugruntowanie wiedzy pozwoli na bardziej profesjonalną pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w kryzysie przemocy domowej.

Przypominamy numery telefonów, pod którymi można zgłosić występowanie przemocy bądź uzyskać wsparcie specjalistyczne :

  • Policja 997
  • Telefon alarmowy 112 (tylko z telefonów komórkowych)
  • Policyjny Telefon Zaufania dla Powiatu Koszalińskiego 094 342 93 33 (czynny całodobowo)
  • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie NIEBIESKA LINIA 800 120 002 (od poniedziałku do soboty godz. 8.00 – 22.00, niedziela i święta godz. 8.00 – 16.00)
  • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie, ul. Słowackiego 3a,od poniedziałku do czwartku w godz. 7.00 – 15.00,  piątek w godz. 7.00 – 14.00, tel. 094 3185 512

Tekst: Karolina Staniewicz