27 listopada uczestnicy projektu „Równość szans w Gminie Sianów” spotkali się z funkcjonariuszami Straży Miejskiej i Policji. Tematem spotkania było wykorzystanie narzędzi przewidzianych przepisami prawa w sytuacji bezpośredniego zagrożenia przemocą domową. Dzięki ciekawej formie warsztatowej, każdy uczestnik mógł zapoznać się z procedurą służb mundurowych, którą wprowadza się w sytuacji zgłoszenia przemocy w rodzinie.

Tekst i foto: Robert Suszczak kierownik projektu