Jednorazowe świadczenie „Dobry Start” w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia 24 roku życia. Świadczenie przysługuje bez względu na dochody rodziny.

Od 1 lipca 2020r. można składać wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry start” drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny: empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną.

Od 1 sierpnia 2020r. wnioski  przyjmowane będę w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Działu Świadczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie.

Tekst: Katarzyna Mackiw z-ca kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych