PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO2024-03-29T10:13:08+02:00

Placówki wsparcia dziennego

Ciag z EFS poziom kolor1

Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

(aktualizacja 01.12.2023)

W Gminie Sianów funkcjonują cztery placówki wsparcia dziennego (PWD). Dwie prowadzone w formie stacjonarnej (Sianów i Węgorzewo Koszalińskie) i dwie w formie pracy podwórkowej (Skibno i Karnieszewice).

Placówki zostały utworzone w ramach projektu „Dzieciak” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Projekt zakłada zachowanie trwałości placówek oraz miejsc w tych placówkach w okresie do 35 miesięcy od zakończenia realizacji projektu (30.11.2023). Zachowanie trwałości rezultatu zostaje spełnione jako:

  • dostępność nowo utworzonych miejsc świadczenia usług społecznych tj. placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej (1 na terenie miasta Sianowa, ul. Słowackiego 12, 76-004 Sianów; 1 we wsi Węgorzewo Koszalińskie 40, 76-004 Sianów) oraz 2 placówek w formie w formie podwórkowej.

Trwałość rozumiana jako instytucjonalna gotowość do świadczenia usług jest zgodna z Kryterium dopuszczalności nr 6. Zgodność wsparcia, pkt 5 Regulaminu konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20.

W przypadku wystąpienia popytu na usługę Gmina Sianów jest gotowa do świadczenia usług o zakresie zbliżonym do usług świadczonych w ramach projektu i podobnej jakości. Potencjalni odbiorcy mogą zgłosić się po usługę.


Placówka Wsparcia Dziennego w Sianowie

Miejsce zbiórki: Adres – Sianów, ul. Armii Polskiej 33

Godziny funkcjonowania:

– w czasie roku szkolnego:

Poniedziałek, wtorek, środa – 11:00-15:00

czwartek – 11:00-16:00

piątek – 11:00-14:00


Placówka Wsparcia Dziennego w Skibnie

Miejsce zbiórki: Adres – Skibno 24a

Godziny funkcjonowania:

– w czasie roku szkolnego:

Poniedziałek – NIECZYNNE

Wtorek, środa, czwartek, piątek – 13:00-17:00


Placówka Wsparcia Dziennego w Karnieszewicach

Miejsce zbiórki: Adres –  Karnieszewice 25

Godziny funkcjonowania:

– w trakcie roku szkolnego:

Poniedziałek – NIECZYNNE

Wtorek, środa, czwartek, piątek – 13:00-17:00

 


Placówka Wsparcia Dziennego w Węgorzewie Koszalińskim

Miejsce zbiórki: Adres – Węgorzewo Koszalińskie 40

– w czasie roku szkolnego:

Poniedziałek – NIECZYNNE

Wtorek, środa, czwartek, piątek – 13:00-17:00

Przejdź do góry