W Placówce Wsparcia Dziennego „Ogród różany” Karnieszewice odbył się rajd rowerowy, którego celem był dojazd do Rezerwatu Przyrody „Sieciemińskie Rosiczki”. Obiekt znajduje się na terenie Nadleśnictwa Karnieszewice. Podczas zwiedzania Rezerwatu wychowankowie obserwowali przepiękną roślinność, która żyje na torfowisku. Działalność placówki współfinansowana jest ze środków UE w ramach RPOWZ – projekt „Dzieciak”. Więcej o tym i innych zadaniach skierowanych do najmłodszych mieszkańców Gminy Sianów na stronie: www.mgops.sianow.pl (w zakładce : projekty)

Tekst i zdjęcia: Monika Snochowska