Trwa rekrutacja do Placówek Wsparcia Dziennego w Skibnie, Karnieszewicach, Węgorzewie Koszalińskim i Sianowie utworzonych w ramach projektu „Dzieciak”.

Projekt obejmuje wsparciem dzieci od 7 do 18 roku życia. Placówki Wsparcia Dziennego będą funkcjonowały w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

W ramach projektu przewidziane są zajęcia edukacyjne wspomagające umiejętności uczenia się, korepetycje, zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, rozwój zainteresowań oraz wyjazdy edukacyjne. Szereg tych działań pozwala na wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży na wielu płaszczyznach oraz daje możliwość spędzania czasu wolnego w kreatywny sposób.

Już teraz zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Formularze rekrutacyjne można składać bezpośrednio u wychowawców w Placówkach Wsparcia Dziennego w Skibnie, Sianowie, Węgorzewie Koszalińskim i Karnieszewicach lub drogą mailową na adres: n.litwin@mgops.sianow.pl

Natalia Litwin

loga