Trwa rekrutacja kandydatów do projektu „Równość szans w Gminie Sianów”.

Do udziału zapraszamy osoby zmotywowane do zmiany swojej sytuacji społecznej/zawodowej. Uczestnikom zapewniamy wsparcie wykwalifikowanej kadry, możliwość udziału w działaniach środowiskowych, kursach i stażach. Za aktywny udział uczestnikom będą przysługiwały stypendia i inne indywidualne formy wsparcia. Od przyszłych uczestników oczekujemy zaangażowania w realizację zaplanowanych wspólnie działań. Zgłoszenia przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sianowie.