Już po raz 13 rodziny zastępcze w Powiatu Koszalińskiego spotkały się aby świętować Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W pięknej scenerii malowniczo położonej wioski Wyszewo w gm. Manowo spotkało się kilka pokoleń rodzin sprawujących pieczę zastępczą nad dziećmi, które z różnych powodów nie są wychowywane przez rodziców biologicznych. Gminę Sianów reprezentowała 20 osobowa grupa uczestników oraz delegacja pracowników MGOPS. Piękne słowa podziękowania za trud wychowywania, cierpliwość i serdeczność skierował do rodzin zastępczych Marian Hermanowicz – Starosta Powiatu Koszalińskiego oraz Mirosława Zielony – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie. Impreza obfitowała w gry, konkursy i zabawy integracyjne. Było dużo śmiechu, tańca i radości. Dziękujemy za zaproszenie i do zobaczenia za rok !

Tekst: E.Ałtyn

Foto: R.Suszczak