Uczestniczki projektu Sianowski Klub Integracji Społecznej wraz ze swoimi rodzinami wzięły udział w wyjeździe edukacyjno-animacyjnym do Gdańska. Znaczną część wyjazdu uczestnicy spędzili z przewodnikiem poznając zabytki i historię Gdańska. W programie weekendowego wyjazdu (3-4 października 2020) znalazło się zwiedzanie Starego Miasta: ulicy Długiej, Ratusza Głównego, Długiego Targu, Pobrzeża, Bazyliki Mariackiej z wejściem na punkt widokowy. Chwilą odpoczynku i refleksji był rejs na Westerplatte. Ciekawą atrakcją, szczególnie dla młodszych uczestników było Zwiedzanie Ośrodka Kultury Morskiej wraz z interaktywną wystawą. Wyjazd zakończył się zwiedzaniem Statku Muzeum Sołdek oraz Spichlerzy Gdańskich. Zadanie jest częścią programu aktywizacji i integracji realizowanego w Klubie w ramach projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Więcej informacji o realizowanych projektach na stronie: www.mgops.sianow.pl

Tekst: Robert Suszczak

Foto: Alicja Andrzejczyk