Dobre relacje z dziećmi to niezwykłe doświadczenie. Budowanie relacji wymaga uważności, akceptacji, życzliwości i autentycznego cieszenia się z jego obecności. Bycie z dzieckiem to spędzanie wspólnego czasu. Aktywności w zajęciach organizowanych przez Placówkę Wsparcia Dziennego jest radością dla dzieci, która daje możliwość robienia czegoś wspólnie, zapewnia odpoczynek po ciężkim dniu oraz buduje bezpieczną więź między rówieśnikami. Dorośli przekazują młodszemu pokoleniu wskazówki dotyczące spędzania czasu wolnego nie tym co mówią, ale głównie swoją postawą. Najbardziej korzystne dla dziecka jest zrównoważone godzenie ze sobą wszystkich sfer rozwoju: nauki, odpoczynku i aktywności ruchowej. Stąd tak ważna jest pomoc w planowaniu czasu wolnego z dziećmi.

Tekst i zdjęcia: Monika Snochowska