Po wyłonieniu wykonawców pierwszych szkoleń i kursów uczestnicy projektu „Równość szans w Gminie Sianów” przystąpili do kształcenia zawodowego. Zgodnie z harmonogramem projektu rozpoczęły się kursy dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych. Praktyczną naukę zawodu uczestniczki projektu zdobywają w Domu Seniora „Złote Serca” w Koszalinie. Już wkrótce wszystkie Panie rozpoczną staże w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sianowie. Drugim kursem, w którym uczestniczy grupa naszych mieszkańców jest kurs opiekuna terenów zielonych. Zdobyte w ramach praktyk umiejętności będą kontynuowane w trakcie staży w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Sianowie.

Tekst: R.Suszczak – kierownik projektu

Foto: A.Filipiak, E.Karpowicz