W piątek 5 kwietnia 2019r. w gościnnych progach świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sianowie odbyło się inauguracyjne spotkanie z mieszkańcami miasta i gminy, zainteresowanymi udziałem w projekcie „Równość szans w Gminie Sianów”. Gospodarzami spotkania byli: Marcin Posmyk Z-ca Burmistrza MiG Sianów, Elżbieta Ałtyn Z-ca Kierownika MGOPS oraz Jakub Pyżanowski Dyrektor GZK w Sianowie. Celem spotkania było przedstawienie założeń projektowych z uwzględnieniem instrumentów aktywnej integracji (społecznych, zawodowych i edukacyjnych). Spotkanie było także okazją do zgłaszania potrzeb w zakresie indywidualnej ścieżki reintegracji i readaptacji. Wszystkie informacje na temat wdrażania zadań i działań projektowych znajdują się na stronie www.mgops.sianow.pl.

Tekst: Elżbieta Ałtyn

Foto: Robert Suszczak