Przygotowując się do najważniejszych zmian w życiu zawodowym uczestnicy projektu „Równość szans w Gminie Sianów” rozpoczęli zajęcia grupowe i indywidualne z doradcą zawodowym. Zaplanowane wsparcie ma na celu umożliwienie dokonania właściwego wyboru zawodu lub przekwalifikowania, które będzie przydatne na lokalnym i otwartym rynku pracy. Pierwsze zajęcia grupowe odbyły się 10 maja 2019r. w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sianowie. Więcej informacji o projekcie na stronie: www.mgops.sianow.pl

Tekst i foto:

Robert Suszczak – kierownik projektu