W ramach działań równościowych i środowiskowych projektu „Równość szans w Gminie Sianów” 23 osobowa grupa uczestników w dniach 27-30 maja 2019r.  uczestniczy w warsztatach specjalistycznych zorganizowanych w Centrum Zdrowia, Urody i Rekreacji Geovita w Dźwirzynie oraz w ORW UNITRAL w Mielnie. Uczestnicy warsztatów korzystają z zabiegów rehabilitacyjnych i usprawniających, basenu  z leżankami wodno-powietrznymi i natryskami płaszczowymi, sali fitness oraz innych atrakcji ośrodka. Wyjazd był dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów jest  ciekawym doświadczeniem również w wymiarze terapeutycznym, a wspólne spacery brzegiem morza i obserwowanie wschodów i zachodów słońca przyczyniły się do integracji grupy i spędzenia razem wspaniałych chwil.

Tekst: Katarzyna Mackiw

Foto: Robert Suszczak