Pracowicie rozpoczął się Nowy Rok dla realizatorów projektu „Równość szans w Gminie Sianów”. W trakcie roboczego spotkania zespołu projektowego z Burmistrzem Gminy i Miasta Sianów zostały omówione strategiczne zadania jakie stoją przed Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Gminnym Zakładem Komunalnym. Przypominamy – projekt adresowany jest do nieaktywnych zawodowo/bezrobotnych mieszkańców miasta i gminy Sianów. Jego celem głównym jest ograniczenie zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego. Proponujemy atrakcyjne formy wsparcia zarówno w obszarze instrumentów aktywizacji społecznej, edukacyjnej, zdrowotnej jak i zawodowej. Zapraszamy do biura projektowego, które mieści się w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sianowie ul.Słowackiego 3a Tel. 94 31 85 512 (pon.-czw. 7:00 – 15:00, piąt. 7:30 – 15:30), mops@sianow.pl .

Tekst i foto:

E.Ałtyn

z-ca kierownika MGOPS