Na terenie Gminy Sianów funkcjonują cztery Placówki Wsparcia Dziennego prowadzone w formie pracy podwórkowej. Praca podwórkowa realizowana jest przez wychowawcę, który prowadzi zajęcia animacyjne. Wychowankowie placówek uczą się przestrzegania zasad, budują pozytywne relacje z dorosłym i rówieśnikami. Czas spędzony w placówce jest dla dzieci czasem zabawy, oderwania się od obowiązków szkolnych. Podczas różnorodnych zajęć wychowankowie rozwijają zainteresowania i pasje, spędzają czas z rówieśnikami. W placówkach prowadzone są m.in. zajęcia sportowe na świeżym powietrzu, zajęcia plastyczne, techniczne, manualne czy przyrodnicze. Przed nami wakacje – czas, w którym oferta Placówek Wsparcia Dziennego poszerza się o kolejne różnorodne zajęcia oraz wyjazdy edukacyjne. Bez wątpienia będą to intensywne dwa miesiące ale wspomnienia zostaną z dziećmi na długo.
Placówki Wsparcia Dziennego funkcjonują w ramach projektu „Dzieciak” (projekt jest współfinansowany ze środków UE – Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego).

Tekst: Natalia Litwin – Kierownik Placówek Wsparcia Dziennego
Zdjęcia: Renata Grosiak