Placówka Wsparcia Dziennego w Węgorzewie zaczęła pierwsze wakacyjne zajęcia. Naszym celem jest budowa i wzmacnianie więzi. Staramy się nawiązać dobre, koleżeńskie relacje poprzez swobodną zabawę i spacery po okolicy. Koszykówka i inne gry zespołowe uczą dzieci zdrowej rywalizacji. Stworzyliśmy kontrakt, którego dzieci zobowiązały się przestrzegać. Przed nami kolejne dni pełne radości i zabawy.
Placówka Wsparcia Dziennego działa w ramach projektu „Dzieciak” (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej RPOWZ) oraz projektu socjalnego „Dzieciak w rodzinie” (finansowanego ze środków własnych gminy).

Tekst i zdjęcia: Alicja Andrzejczyk