12 maja był dniem rozstrzygnięcia konkursu plastycznego i dniem zwycięzców, a dlaczego zwycięzców? Ponieważ mimo pandemii i zawieszonej działalności ŚDS „Szansa”, uczestnikom i terapeutom nic nie stanęło na przeszkodzie, by być w stałym kontakcie. Wówczas też zrodził się pomysł na przeprowadzenie konkursu plastycznego. Prace konkursowe uczestnicy mogli wykonać samodzielnie bądź z udziałem najbliższych. Wpłynęło 27 prac plastycznych, wykonanych różnymi technikami – były wyklejanki, kolaże, prace z wykorzystaniem wełny oraz rysunki. Po długich obradach jury zadecydowało, że główną nagrodę w postaci radia solarnego otrzyma Pani Anna Trojan, za pracę pt. „Ogród wiosenny”. Biorąc pod uwagę ogromne zainteresowanie uczestników, zaangażowanie bliskich planujemy kolejne działania, za które będzie można otrzymywać nagrody.

 

 

Tekst: Emilia Zawada
Zdjęcia: Anna Stanek, Magdalena Daniel